top of page

F-GASS

Etter 1. september 2013 er det lovpålagt for eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper, å følge F-gassforordningen

(EF) 842/2006.

 

Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.

Gjør en serviceavtale med oss så tar vi oss av kontroll og service.  Tlf: 51 97 18 20

Vi er F-gass

sertifisert!

bottom of page