top of page

OVERVÅKNING AV KJØLEANLEGG

Rogaland Kulde as er sertifisert Iwmac leverandør og har god kompetanse på dette systemet. Med Iwmac  overvåker vi en rekke dagligvarebutikker via internett. Systemet varsler ved unormale temperaturer eller når det oppdager avvik på installasjonene. Det gir også oversikt over temperaturene som det til en hver tid er i de forskjellige kjølene og frysene. Fra våre PCer kan vi koble oss opp for å få oversikt eller avsløre hva som er grunnen til at alarmen går.

Vi har allerede opparbeidet oss god kompetanse på IWMAC og ser stor nytte i å installere dette kontrollsystemet.  

bottom of page