top of page

MILJØFOKUS

Miljømål: Vi har som mål å levere CO2 systemer til de fleste brukere og har etter hvert fått mye erfaring med CO2 anlegg som er det reneste på markedet.

Hvorfor velger vi CO2?

• Miljøvennlig – Ytre og Indre miljø.

• Naturlig og miljøvennlig kuldemedium som hverken er eksplosivt eller brennbart.

• Alle fordeler forventet av ett Freon anlegg oppnås med ett CO2- anlegg.

• Man benytter kjente kuldetekniske komponenter og kjent teknologi.

• Raskere frysing- bedre produkt kvalitet- høyere produksjon

• Forbedret COP sammenlignet med tradisjonelle løsninger

Vi er F-gass

sertifisert!

bottom of page